Nửa triệu lượt đọc và những con số!

By Nguyễn Sỹ Hồ

Công trình http://teacherho.vnweblogs.com được khởi công ngày 01/11/2008. Bài viết đầu tiên "Tôi đi tìm anh" được post lên lúc 15h49 cùng ngày. Ban đầu rất ít người truy cập vào trang này. Thế nhưng sau một năm hoạt động công trình đã mang lại niềm vui cho hàng trăm gia đình Liệt sĩ trên mọi miền đất nước. Cá thông tin trong công trình nhân đạo này đã toả rộng một cách nhanh chóng. Rất vinh dự cho Blog Nguyễn Sỹ Hồ đó là anh Nguyên Hùng (chủ trang CBTT - http://nguyenhung.vnweblogs.com) - chủ tịch hội Bloggers TP Hồ Chí Minh đã đặt được link tại trang của mình.

More...

Mộ LS chưa rõ quê tại NTLS huyện Nghi Lộc

By Nguyễn Sỹ Hồ

DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CHƯA RÕ QUÊ TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC
TỈNH NGHỆ AN

 

More...

MỘ LS CHƯA RÕ QUÊ TẠI NTLS LỘC NINH (P3)

By Nguyễn Sỹ Hồ

117 MỘ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    

More...

MỘ LS CHƯA RÕ QUÊ TẠI NTLS LỘC NINH (P2)

By Nguyễn Sỹ Hồ

120 MỘ

    
    
    
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

More...

MỘ LS CHƯA RÕ QUÊ TẠI NTLS LỘC NINH (P1)

By Nguyễn Sỹ Hồ

120 MỘ

    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

More...

MỘ LS QUÊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TẠI NTLS LỘC NINH (2)

By Nguyễn Sỹ Hồ

103 mộ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

More...

MỘ LS QUÊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TẠI NTLS LỘC NINH

By Nguyễn Sỹ Hồ

343 MỘ

    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

More...

Chúc mừng bạn!

By Nguyen Sy Ho

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...